مقالات

سونوگرافی در دوران بارداری

اندازه گیری سونوگرافی در دوران بارداری برای بررسی وضعیت جسمی و رشد جنین می باشد . بسیاری مادران دوست دارند از روند رشد جنین خود آگاهی داشته باشند و در صورت اختلال در آن برای درمان اقدام می کنند .  البته باید به این نکته توجه داشت که بررسی نهایی ادامه مطلب…