زنان زایمان

مزایای زایمان طبیعی

مزایای زایمان طبیعی چیست ؟ زایمان طبیعی یکی از روشهای زایمان است که اولین روش زایمان است و اغلب افراد از این روش استفاده می کنند. زایمان سزارین مزایای بسیاری دارد که توسط متخصص زنان و زایمان انجام می شود. در این مقاله برخی از مزایای زایمان طبیعی را به ادامه مطلب…